PROGRAM TOUR
ผู้ชม
วันนี้ 39
เมื่อวาน 77
ทั้งหมด 25,809
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 39
เมื่อวาน 99
ทั้งหมด 33,982
 
#4. COSTA NEOROMANTICA 6 DAYS 4 NIGHTS
เส้นทาง FUKUOKA - MAIZURU - KANAZAWA - BUSAN - FUKUOKA
อัตรานี้รวม:
1. ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน
2. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
3. ค่าตั๋วเครื่องบิน
6. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 13.5 USD / คืน เด็ก (อายุระหว่าง 4-12ปี) 6.75 USD/คืน
2. ค่าทิปคนขับรถ อัตราการให้ทิป (โดยประมาณ) ตลอดทริปการเดินทาง 1,000 เยน
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
4. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
5. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
6. ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ

เดินทาง : เดือน กรกฎาคม 2562 08-13 / 22-27
เดือน สิงหาคม 2562 05-10 / 19-24

เริ่มต้นที่/ท่าน : 49,900.00 ฿ /
#5. COSTA NEOROMANTICA (5DAYS 4NIGHTS)
PORT : FUKUOKA – MAIZURU – KANAZAWA – PUSAN(KOREA) - FUKUOKA

เดินทาง : กรกฎาคม 09-13 / 23-27 ก.ค. 2019
สิงหาคม 06-10 / 20-24 ส.ค. 2019

เริ่มต้นที่/ท่าน : 9,900.00 ฿ /
#6. COSTA NEOROMANTICA (6DAYS 5NIGHTS)
FUKUOKA - MAIZURU/KYOTO –KANAZAWA - SAKAIMINATO– BUSAN - FUKUOKA

เดินทาง : มิถุนายน 29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2019
กรกฎาคม 4 - 9 /13 - 18 /18 – 23 / 27 -1 ส.ค.
สิงหาคม 1 – 6 / 10 – 15 / 15 - 20 / 24 - 29 / 29 - 03 ก.ย.

เริ่มต้นที่/ท่าน : 10,900.00 ฿ /
#7. COSTA NEOROMANTICA 7 days 6 nights
YOKOHAMA – OSAKA – JEJU – KAGOSHIMA – TOKYO

เดินทาง : 3 – 9 มิถุนายน 2019

เริ่มต้นที่/ท่าน : 11,900.00 ฿ /
#7. COSTA NEOROMANTICA 7 days 6 nights
YOKOHAMA – OSAKA – JEJU – KAGOSHIMA – TOKYO

เดินทาง : 5 – 11 พฤษภาคม 2019

เริ่มต้นที่/ท่าน : 11,900.00 ฿ /
#8. COSTA NEOROMANTICA (7DAYS 6 NIGHTS)
PORT : TOKYO –KOBE-KOCHI-ABURATSU– BUSAN – FUKUOKA

เดินทาง : 23 – 29 มิถุนายน 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 11,900.00 ฿ /
#9. COSTA NEOROMANTICA (8 DAYS 7 NIGHTS)
PORT : TOKYO- KOBE – BUSAN – KOCHI -SHINGU– TOKYO

เดินทาง : 9 – 16 มิถุนายน 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 12,500.00 ฿ /
#9. COSTA NEOROMANTICA (8 DAYS 7 NIGHTS)
PORT : TOKYO- KOBE – JEJU–KAGOSHIMA– TOKYO

เดินทาง : 16-26 มิถุนายน 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 12,500.00 ฿ /
#9. COSTA NEOROMANTICA (7 DAYS 6 NIGHTS)
PORT : TOKYO- OSAKA – GANGJEONG (KOREA)-KAGOSHIMA– TOKYO

เดินทาง : 28 เม.ย. – 5 พ.ค. 2562
11 – 18 พ.ค. 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 15,900.00 ฿ /
#10. COSTA NEOROMANTICA (9DAYS 8NIGHTS)
PORT : TOKYO- KOBE – KOCHI – KEELUNG(TAIWAN) – MIYAKOJIMA – YOKOHAMA

เดินทาง : 18 – 26 พ.ค. 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 13,500.00 ฿ /
Page 1 |  2 |  3 | 

 

428/35 Habitia Motif, PanyaIntra Rd., Samwatawantok, Klongsamwa, Bangkok, Thailand 10150


 สอบถามข้อมูลโทร : 66-2-171-1383-4 / 088-824-2391

 
เว็บสำเร็จรูป
×