ผู้ชม
วันนี้ 15
เมื่อวาน 39
ทั้งหมด 46,557
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 15
เมื่อวาน 39
ทั้งหมด 79,953
 
5. GOAL TAIWAN 3 NATIONAL PARK SCENIC 5 วัน 4 คืน
สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
ไทเป – เจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา - วัดบุ๋นบู้ – วัดพระถังซำจั๋ง ไถจง - ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – GERMANIUM POWER – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - ร้านพายสับปะรด – ช้อปปิ้งซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - วัดหลงซาน - คอสเมติก ช้อป ช้อปปิ้ง GLORIA OUTLET

กำหนดการเดินทาง :
มกราคม: 24-28
กุมภาพันธ์: 7-11, 14-18, 21-25, 28 ก.พ. – 3 มี.ค.
มีนาคม: 12-16, 27-31
เมษายน: 3-7, 4-8, 29 เม.ย. – 3 พ.ค.
พฤษภาคม: 2-6, 13-17, 27-31

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 26,900.00 บาท /
4. GOAL TAIWAN ALISHAN PERFECT ROUTE 5 วัน 4 คืน
บินหรูการบินไทย สะสมไมล์
อิ่มอร่อยอาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, อาหารซีฟุ๊ดกุ้งมังกร, สุกี้ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวันต้นตำรับ
ไทเป – เจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ไถจง ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต-ไถจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา - วัดบุ๋นบู้ – วัดพระถังซำจั๋ง ร้านพายสับปะรด – ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต- GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - คอสเมติก ช้อป – ช้อปปิ้ง GLORIA OUTLET

กำหนดการเดินทาง :
มกราคม: 24-28
กุมภาพันธ์: 7-11, 14-18, 21-25, 28 ก.พ. – 3 มี.ค.
มีนาคม: 12-16, 27-31
เมษายน: 3-7, 4-8, 29 เม.ย. – 3 พ.ค.
พฤษภาคม: 2-6, 13-17, 27-31

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 26,900.00 บาท /
3. TAIWAN YEHLIU WONDERLAND 4 วัน 3 คืน
บินหรูการบินไทย สะสมไมล์
อิ่มอร่อยอาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, อาหารซีฟุ๊ดกุ้งมังกร, สุกี้ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวันต้นตำรับ
ไทเป – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา - วัดบุ๋นบู้ – วัดพระถังซำจั๋ง คอสเมติก ช้อป – ช้อปปิ้งซีเหมินติง-อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น) – ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต- GERMANIUM SHOP – ตลาดปลา – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน

กำหนดการเดินทาง :
มกราคม: 25-28
กุมภาพันธ์: 7-10, 14-17, 21-24, 28 ก.พ. – 2 มี.ค.
มีนาคม: 12-15, 27-30
เมษายน: 3-6, 4-7, 30 เม.ย. – 3 พ.ค.
พฤษภาคม: 2-5, 3-6, 14-17, 28-31

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 24,900.00 บาท /
Page 1 | 

 

428/35 Habitia Motif, PanyaIntra Rd., Samwatawantok, Klongsamwa, Bangkok, Thailand 10150


 สอบถามข้อมูลโทร : 66-2-171-1383-4 / 088-824-2391

 
เว็บสำเร็จรูป
×