PROGRAM TOUR
ผู้ชม
วันนี้ 31
เมื่อวาน 77
ทั้งหมด 25,801
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 31
เมื่อวาน 99
ทั้งหมด 33,974
 
#17. JAPAN GRAND TAKAYAMA JAPAN ALPS Pinkmoss wisteria 7 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY THAI AIRWAYS
สนามบินนาริตะ – คาวาโกเอะ – สวนซากปราสาททาคาโตะ – ออนเซน เจแปนแอลป์ [สถานี OGIZAWA – TATEYAMA] – ออนเซน ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ออนเซน สวนผลไม้ – สวนฮิซุยามะ ชมพิ้งค์มอส – สวนดอกไม้อาชิคางะ ชมวิสทีเรีย อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – สนามบินฮาเนดะ

เดินทาง : 13 – 19 เมษายน 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 65,900.00 ฿ /
#16. JAPAN GRAND KYUSHU WISTERIA 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าโมโตโนสุมิอินาริ – วัดรุริโคจิ – ใส่ชุดยูกาตะ-– ออนเซ็น เมืองอิวาคุนิ – สะพานคินไตเคียว – เฟอร์รีสู่เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิทซึคุชิม่า – เมืองฮิโรชิม่า อะตอมมิคบอมบ์โดม – สวนสันติภาพ และพิพิธภัณฑ์สงคราม –สะพานคัมมอน – ท่าเรือโมจิโกะ พอร์ต – ย่านช้อปปิ้งริมแม่น้ำ – ออนเซ็น อุโมงค์ดอกวิสทีเรียเมืองคาวาคุจิ – เท็นจิน ช้อปปิ้ง – คาแนล ช้อปปิ้ง

เดินทาง : 19 – 24 เมษายน 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 55,900.00 ฿ /
#15. JAPAN GRAND HONSHU SAKURA 7 วัน 5 คืน
สายการบินไทย BY TG
เมืองนาโกย่า – ปราสาทอินุยาม่า – คามิโคจิ – เกโระออนเซ็น เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ โคโบยะมะ – สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ – คารุยซาว่าเอ้าท์เลต คารุยซาว่า – สวนอาชิคางะ(ชมดอกวิสทีเรีย) – หมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์ ออนเซ็น วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งโอไดบะ วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ

เดินทาง : 2 - 8 เมษายน 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 64,900.00 ฿ /
#14. JAPAN GRAND HOKKAIDO WAKKANAI SHIRETOKO SNOWWALL 7 วัน 5 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินชิโตเซะ – เมืองโทกาจิ – สวนป่าโทคาจิ – ล่องเรือทะเลสาบอะคัง – ออนเซ็น กำแพงหิมะเมืองชิเรโตโกะ - เมืองอะบาชิริ – ออนเซ็น เมืองมอมเบ็ทสึ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – เมืองวักกะไน – แหลมโซยะ – แนวกำแพง BREAKWATER DOME เมืองวักกะไน – ศาลเจ้าคมปิระ – CLARK HORSE GARDEN – อิออนช้อปปิ้ง ตลาดปลาโจไก – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

เดินทาง : 17-23 เมษายน 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 65,900.00 ฿ /
#13. JAPAN GRAND HOKKAIDO TOWN 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินชิโตเซะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาลโนโบริเบ็ทสึ – ออนเซ็น นั่งกระเช้าโชวะ – ภูเขาโยเต – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ล่องเรือชมคลองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – เนินพระพุทธเจ้า – ซัปโปโร – ขาปูยักษ์ไม่อั้น 3 ชนิด ณ ร้านนันดะ อิสระท่องเที่ยวซัปโปโร หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เดินทาง : 03 - 08 เมษายน 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 59,900.00 ฿ /
#12. JAPAN GRAND WAKAYAMA INE HIMEJI SAKURA 7 วัน 5 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินคันไซ – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอ – เก็บผลไม้ – ซานดานเบกิ – เอ็นเก็ทซึโตะ – ออนเซ็น แหลมชิโอโนมิซากิ – นาจิคัตสึระ – น้ำตกนาจิ – ออนเซน คาวายุออนเซน – ภูเขาโกย่า – ขึ้นตึกอุเมดะสกาย นั่งกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ – เมืองอิเนะ – ออนเซ็น ปราสาทฮิเมจิ – อาริมะ ออนเซ็น – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ต – อิออน – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

เดินทาง : 19-25 มีนาคม 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 64,900.00 ฿ /
#11. GOAL JAPAN GRAND PROMOTION HOKKAIDO SNOW WINTER 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินชิโตเซะ – ทะเลสาบชิโคตสึ – สวนสัตว์นิกเซ่มารีนพาร์ค ชมโชว์เพนกวิน – แช่น้ำแร่ กิจกรรม ณ ลานสกี – ภูเขาโยเต – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – นั่งกระเช้าเทกุ ตลาดปลาโจไก – อาคารรัฐบาลเก่า – โรงงานช็อคโกแลต – งานแสดงไฟเมืองซัปโปโร – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด อิสระช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ ไม่มีรถบัสบริการ เนินพระพุทธเจ้า – มิตซุยเอ้าต์เล็ท – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

เดินทาง : 05 – 10 มีนาคม 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 50,900.00 ฿ /
#10. GOAL JAPAN GRAND PROMOTION TOKYO SKI FREEDAY 6 วัน 3 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินฮาเนดะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ ลานสกี – วัดอาซะกุซ่า ช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระท่องเที่ยวเมืองโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ศาลเจ้าโทโชคุ – สวนผลไม้ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

เดินทาง : 4-9 มีนาคม 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 43,900.00 ฿ /
#9. GOAL JAPAN GRAND KYUSHU SAKURA 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินฟุคุโอกะ – คิตะคิวชู – ช่องแคบคันม่อน – ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิ อินาริ – วัดรูริโคจิ – ออนเซ็น เมืองเบบปุ – สะพานแขวนยูเมะ – บ่อน้ำแร่จิโคกุ – หมู่บ้านโออิตะ – ออนเซ็น เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – โทสุ เอ้าต์เล็ท – เมืองฟุคุโอกะ – สวนโอโฮริ – ศาลเจ้าดาไซฟุ อิสระช้อปปื้งในเมืองฟุคุโอกะ

เดินทาง : 19 – 24 // 26 – 31 มีนาคม 2562

เริ่มต้นที่/ท่าน : 54,900.00 ฿ /
#8. GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO SNOW WINTER 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TGสนามบินชิโตเซะ – ทะเลสาบชิโคตสึ – สวนสัตว์นิกเซ่มารีนพาร์ค ชมโชว์เพนกวิน – แช่น้ำแร่ – พักสกีรีสอร์ท กิจกรรม ณ ลานสกีภายในโรงแรม – ภูเขาโยเต – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – นั่งกระเช้าเทกุ ตลาดปลาโจไก – อาคารรัฐบาลเก่า – โรงงานช็อคโกแลต – งานแสดงไฟเมืองซัปโปโร – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด อิสระช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ ไม่มีรถบัสบริการ เนินพระพุทธเจ้า – มิตซุยเอ้าต์เล็ท – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

เดินทาง : 05 – 10 / 14 – 19 / 21 – 26 มีนาคม 2561

เริ่มต้นที่/ท่าน : 59,900.00 ฿ /
Page 1 |  2 |  3 | 

 

428/35 Habitia Motif, PanyaIntra Rd., Samwatawantok, Klongsamwa, Bangkok, Thailand 10150


 สอบถามข้อมูลโทร : 66-2-171-1383-4 / 088-824-2391

 
เว็บสำเร็จรูป
×