PROGRAM TOUR
ผู้ชม
วันนี้ 11
เมื่อวาน 39
ทั้งหมด 27,775
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 29
เมื่อวาน 64
ทั้งหมด 38,117
 
#34. GOAL JAPAN GRAND USJ OSAKA WAKAYAMA 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ไม่มีรถบริการ ปราสาทวาคายาม่า ( ชมซากุระ ) – มาริน่าชิตี้ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – สวนผลไม้ – เอ็นเก็ทสึโตะ – หาดทรายขาวเมืองชิราฮาม่า ศาลเจ้าคุมาโนะ และน้ำตกนาชิ – ย่าน ไดมอนซากะ (ใส่ชุดท้องถิ่น) – ออนเซ็น ศาลเจ้าอิเสะ – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – อิออน – สนามบินนาโกย่า

กำหนดการเดินทาง :
15 – 20 พฤษภาคม 2562 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 50,900.00 บาท /
#31. GOAL JAPAN GRAND TOHOKU SNOW WALL SAKURA 7 วัน 4 คืน
สายการบินไทย
สนามบินฮาเนดะ – นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่เมืองอาโอโมริ สวนสาธารณะฮิโรซากิ – ฮาชิมันไต – ออนเซ็น กำแพงหิมะ – สวนซากุระคิตาคามิ – คาคุโนดาเตะ – แม่น้าฮิโนคิไนกาว่า – ออนเซ็น ล่องเรือแม่น้ำโมกามิ – กินซังออนเซ็น – ออนเซ็น สวนผลไม้ – ปราสาทซึรุกะ – ทะเลสาบโกะชิกินุมะ – หมู่บ้านโออุจิจุคุ – ออนเซ็น ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค - ชินจูกุ ช้อปปิ้ง – สนามบินฮาเนดะ

กำหนดการเดินทาง :
17-23 เมษายน 2562 - รับได้ 10

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 65,900.00 บาท /
#17.1 GOAL JAPAN GRAND TAKAYAMA JAPAN ALPS Pinkmoss wisteria 7 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY THAI AIRWAYS
สนามบินนาริตะ – คาวาโกเอะ – สวนซากปราสาททาคาโตะ – ออนเซน เจแปนแอลป์ [สถานี OGIZAWA – TATEYAMA] – ออนเซน ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ออนเซน สวนผลไม้ – สวนฮิซุยามะ ชมพิ้งค์มอส – สวนดอกไม้อาชิคางะ ชมวิสทีเรีย – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – สนามบินฮาเนดะ

กำหนดการเดินทาง :
14 – 20 เมษายน 2562 - รับได้ 20 ที่

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 65,900.00 บาท /
#25. GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO SAKURA 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินชิโตเซะ –สวนมารุยาม่า(ชมซากุระ) เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ภูเขาโชวะชินซัง ทะเลสาบโทยะ - ฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ – หอคอยโกเรียวคะคุ (ชมซากุระ) – นั่งกระเช้าชมเมืองฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – หุบเขาจิโกกุดานิ – พิพิธัณฑ์เบียร์ ซัปโปโร อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร

กำหนดการเดินทาง :
8-13 พฤษภาคม 62 - รับได้ 10

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 53,900.00 บาท /
#22. GOAL JAPAN GRAND TAKAYAMA ALPS & PINKMOSS 6 วัน 3 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ – ซันมาชิซูจิ - เมืองโตยาม่า เจแปนแอลป์ [กำแพงหิมะ] – ออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมทุ่งพิ้งค์มอส – นาโกย่า ซาคาเอะ – อิออน สนามบินนาโกย่า

กำหนดการเดินทาง :
13-18 เมษายน 62 - รับได้ 6

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 55,900.00 บาท /
#20. GOAL JAPAN GRAND WAKAYAMA 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอ – มาริน่าซิตี้ สวนผลไม้เมืองวาคายาม่า – เอ็นเก็ทสึโตะ – หาดทรายขาวเมืองชิราฮาม่า - ออนเซ็น ถ้ำซันดันเบะกิ – แท่งหินฮะชิกุยวะ – เมืองไทจิ – พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ – ออนเซ็น ศาลเจ้าคุมาโนะ และน้ำตกนาชิ – ย่าน ไดมอนซากะ (ใส่ชุดท้องถิ่น) - เทศกาลแสดงไฟ NABANOSATO ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – อิออน สนามบินนาโกย่า– กรุงเทพ ฯ

กำหนดการเดินทาง :
13 – 18 เมษายน 62 - รับได้ 5

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 59,900.00 บาท /
#17. JAPAN GRAND TAKAYAMA JAPAN ALPS Pinkmoss wisteria 7 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY THAI AIRWAYS
สนามบินนาริตะ – คาวาโกเอะ – สวนซากปราสาททาคาโตะ – ออนเซน เจแปนแอลป์ [สถานี OGIZAWA – TATEYAMA] – ออนเซน ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ออนเซน สวนผลไม้ – สวนฮิซุยามะ ชมพิ้งค์มอส – สวนดอกไม้อาชิคางะ ชมวิสทีเรีย อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – สนามบินฮาเนดะ

กำหนดการเดินทาง :
13-19 เมษายน 62 - รับได้ 1

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 65,900.00 บาท /
#33. GOAL JAPAN GRAND USJ OSAKA WAKAYAMA 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ไม่มีรถบริการ ปราสาทวาคายาม่า ( ชมซากุระ ) – มาริน่าชิตี้ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – สวนผลไม้ – เอ็นเก็ทสึโตะ – หาดทรายขาวเมืองชิราฮาม่า ศาลเจ้าคุมาโนะ และน้ำตกนาชิ – ย่าน ไดมอนซากะ (ใส่ชุดท้องถิ่น) – ออนเซ็น ศาลเจ้าอิเสะ – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – อิออน – สนามบินนาโกย่า

กำหนดการเดินทาง :
13-18 เมษายน 2562 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 59,900.00 บาท /
#16. JAPAN GRAND KYUSHU WISTERIA 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าโมโตโนสุมิอินาริ – วัดรุริโคจิ – ใส่ชุดยูกาตะ-– ออนเซ็น เมืองอิวาคุนิ – สะพานคินไตเคียว – เฟอร์รีสู่เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิทซึคุชิม่า – เมืองฮิโรชิม่า อะตอมมิคบอมบ์โดม – สวนสันติภาพ และพิพิธภัณฑ์สงคราม –สะพานคัมมอน – ท่าเรือโมจิโกะ พอร์ต – ย่านช้อปปิ้งริมแม่น้ำ – ออนเซ็น อุโมงค์ดอกวิสทีเรียเมืองคาวาคุจิ – เท็นจิน ช้อปปิ้ง – คาแนล ช้อปปิ้ง

กำหนดการเดินทาง :
19 – 24 เมษายน 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 55,900.00 บาท /
#21. GOAL JAPAN GRAND ALPS & SAKURA 7 วัน 6 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – นั่งรถไฟสายโรแมนติค เมืองกิฟุ – ปราสาทกิฟุ – เมืองกุโจฮาจิมัง –คามิโคจิ เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ จาก TOYAMA – OGISAWA – ออนเซ็น สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโดะ – ล่องเรือชมทะเลสาบเอนะเคียว – ชมสวนดอกไม้เมืองฮามามัตสึ ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – อิออน

กำหนดการเดินทาง :
12 – 18 เมษายน 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 69,900.00 บาท /
#32. GOAL JAPAN GRAND TOKYO SAKURA FREEDAY 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินฮาเนดะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หลวงพ่อโตคามาคูระ –ชมซากุระ – ช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระช้อปปิ้งโตเกียว หรือ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ **ไม่มีรถบริการ** เดินทางโดยรถไฟ วัดอาซะกุซ่า – สวนผลไม้ – TEAMLAB BORDERLESS - โอไดบะ – วัดนาริตะซัง ชินโซจิ – อิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ

กำหนดการเดินทาง :
12 – 17 เมษายน 2562 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 64,900.00 บาท /
#30. GOAL JAPAN GRAND SPECIAL SOUTH HONSHU SAKURA 7 วัน 5 คืน
สายการบินไทย
สนามบินนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง - กิจกรรมทำอาหารจำลอง - ออนเซ็น คามิโคจิ - นั่งกระเช้าชินโฮตากะ – เมืองทาคายาม่า – จวนผู้ว่าเมืองทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า – สวนเคนโระคุเอน - ย่านฮิกิชิจายะ ตลาดเช้าโอมิโจ - หน้าผาโทจินโบ - สวนผลไม้ เมืองเกียวโต - ย่านกิออน – โอซาก้า อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ต

กำหนดการเดินทาง :
09 - 15 เมษายน 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 65,900.00 บาท /
#29. GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO WINTER 5 วัน 3 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินชิโตเซะ – ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์หมีสีน้ำตาล – จิโกกุดานิ – แช่น้ำแร่ สวนสัตว์นิกเซ่มารีนพาร์ค ชมโชว์เพนกวิน – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ อิสระช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ ไม่มีรถบัสบริการ

กำหนดการเดินทาง :
03 – 07 เมษายน 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 45,900.00 บาท /
#9. GOAL JAPAN GRAND KYUSHU SAKURA 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินฟุคุโอกะ – คิตะคิวชู – ช่องแคบคันม่อน – ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิ อินาริ – วัดรูริโคจิ – ออนเซ็น เมืองเบบปุ – สะพานแขวนยูเมะ – บ่อน้ำแร่จิโคกุ – หมู่บ้านโออิตะ – ออนเซ็น เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – โทสุ เอ้าต์เล็ท – เมืองฟุคุโอกะ – สวนโอโฮริ – ศาลเจ้าดาไซฟุ อิสระช้อปปื้งในเมืองฟุคุโอกะ

กำหนดการเดินทาง :
19 – 24 มีนาคม 62 - รับได้ 20
26 – 31 มีนาคม 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 54,900.00 บาท /
#8. GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO SNOW WINTER 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TGสนามบินชิโตเซะ – ทะเลสาบชิโคตสึ – สวนสัตว์นิกเซ่มารีนพาร์ค ชมโชว์เพนกวิน – แช่น้ำแร่ – พักสกีรีสอร์ท กิจกรรม ณ ลานสกีภายในโรงแรม – ภูเขาโยเต – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – นั่งกระเช้าเทกุ ตลาดปลาโจไก – อาคารรัฐบาลเก่า – โรงงานช็อคโกแลต – งานแสดงไฟเมืองซัปโปโร – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด อิสระช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ ไม่มีรถบัสบริการ เนินพระพุทธเจ้า – มิตซุยเอ้าต์เล็ท – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง :
14 – 19 มีนาคม 62 - รับได้ 20
21 – 26 มีนาคม 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 59,900.00 บาท /
#7. GOAL JAPAN GRAND KYOTO INE KOBE 6 วัน 3 คืน
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ BY JL
สนามบินคันไซ – อาราชิยาม่า –ป่าไผ่ – นั่งรถไฟซากาโน่ เมืองอิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ – นั่งกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ – ออนเซ็น เมืองโกเบ – ฮาร์เบอร์แลนด์ –โกเบ พอร์ตทาวเวอร์ – อาริมะ ออนเซ็น – ชินไซบาชิ ช้อปปิ้ง วัดโทไดจิ – ริงคุเอ้าต์เล็ท – อิออน ช้อปปิ้ง - สนามบินคันไซ สนามบินคันไซ– กรุงเทพ

กำหนดการเดินทาง :
20 – 25 มีนาคม 62 - รับได้ 20
27 มีนาคม – 1 เมษายน 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 54,900.00 บาท /
#6. GOAL JAPAN GRAND OSAKA TOKYO SAKURA 6 วัน 3 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ (ใส่ชุดกิโมโน) –ปราสาททองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาร นั่งรถไฟชินคันเซน – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมซากุระ สวนอุเอโนะ –วัดอาซะกุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว หรือ ซื้อเพิ่มโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ไม่มีรถบริการ เดินทางโดยรถไฟ

กำหนดการเดินทาง :
19 – 24 มีนาคม 62 - รับได้ 20
26 – 31 มีนาคม 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 54,900.00 บาท /
#5. GOAL JAPAN GRND TOKYO NIKKO SAKURA 6 วัน 3 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินฮาเนดะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หลวงพ่อโตคามาคูระ –ชมซากุระ – ช้อปปิ้งชินจุกุ ศาลเจ้าโทโชคุ – น้ำตกเคง่อน – ทะเลสาบชูเซ็นจิ – สวนผลไม้ – ออนเซ็น เอโดะวันเดอร์แลนด์ +แต่งตัวย้อนยุค หรือ ชุดกิโมโน ฟรี!! – วัดอาซะกุซ่า – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

กำหนดการเดินทาง :
20 - 25 มีนาคม 62 - รับได้ 20
27 มีนาคม – 1 เมษายน 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 53,900.00 บาท /
#12. JAPAN GRAND WAKAYAMA INE HIMEJI SAKURA 7 วัน 5 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินคันไซ – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอ – เก็บผลไม้ – ซานดานเบกิ – เอ็นเก็ทซึโตะ – ออนเซ็น แหลมชิโอโนมิซากิ – นาจิคัตสึระ – น้ำตกนาจิ – ออนเซน คาวายุออนเซน – ภูเขาโกย่า – ขึ้นตึกอุเมดะสกาย นั่งกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ – เมืองอิเนะ – ออนเซ็น ปราสาทฮิเมจิ – อาริมะ ออนเซ็น – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ต – อิออน – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

กำหนดการเดินทาง :
19-25 มีนาคม 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 64,900.00 บาท /
#14. JAPAN GRAND HOKKAIDO WAKKANAI SHIRETOKO SNOWWALL 7 วัน 5 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินชิโตเซะ – เมืองโทกาจิ – สวนป่าโทคาจิ – ล่องเรือทะเลสาบอะคัง – ออนเซ็น กำแพงหิมะเมืองชิเรโตโกะ - เมืองอะบาชิริ – ออนเซ็น เมืองมอมเบ็ทสึ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – เมืองวักกะไน – แหลมโซยะ – แนวกำแพง BREAKWATER DOME เมืองวักกะไน – ศาลเจ้าคมปิระ – CLARK HORSE GARDEN – อิออนช้อปปิ้ง ตลาดปลาโจไก – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

กำหนดการเดินทาง :
17-23 เมษายน 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 65,900.00 บาท /
#13. JAPAN GRAND HOKKAIDO TOWN 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินชิโตเซะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาลโนโบริเบ็ทสึ – ออนเซ็น นั่งกระเช้าโชวะ – ภูเขาโยเต – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ล่องเรือชมคลองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – เนินพระพุทธเจ้า – ซัปโปโร – ขาปูยักษ์ไม่อั้น 3 ชนิด ณ ร้านนันดะ อิสระท่องเที่ยวซัปโปโร หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

กำหนดการเดินทาง :
03 - 08 เมษายน 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 59,900.00 บาท /
#15. JAPAN GRAND HONSHU SAKURA 7 วัน 5 คืน
สายการบินไทย BY TG
เมืองนาโกย่า – ปราสาทอินุยาม่า – คามิโคจิ – เกโระออนเซ็น เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ โคโบยะมะ – สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ – คารุยซาว่าเอ้าท์เลต คารุยซาว่า – สวนอาชิคางะ(ชมดอกวิสทีเรีย) – หมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์ ออนเซ็น วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งโอไดบะ วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ

กำหนดการเดินทาง :
2 - 8 เมษายน 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 64,900.00 บาท /
#18.JAPAN GRAND TAKAYAMA TOKYO SKI 5 วัน 3 คืน
สายการบินไทย BY THAI AIRWAYS
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ – เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ – ออนเซน ตลาดเช้าทาคายาม่า – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – ออนเซน ลานสกีฟูจิเทน(นั่งเลื่อนกระดานหิมะฟรี) – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ

กำหนดการเดินทาง :
08 – 12 มีนาคม 62 - รับได้ 20
15 – 19 มีนาคม 62 - รับได้ 20
22 – 26 มีนาคม 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 45,900.00 บาท /
#19.JAPAN GRAND HOKKAIDO SKI – TOKYO SAKURA 7 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินชิโตเสะ – หุบเขาจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าภูเขาโชวะ – ออนเซน ภูเขาโยเท – เมืองโอตารุ –คลองโอตารุ – ลานสกีทาคิโนะพาร์ค ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – สนามบินชิโตเสะ – สนามบินฮาเนดะ อิสระท่องเที่ยวเมืองโตเกียว วัดอาซะกุสะ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ – สวนอุเอโนะ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

กำหนดการเดินทาง :
18-24 มีนาคม 62 - รับได้ 20
21-26 มีนาคม 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 59,900.00 บาท /
#27. GOAL JAPAN GRAND KYUSHU BEPPU WISTERIA 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินฟุคุโอกะ – สวนคาวาชิฟูจิชมดอกวิสทีเรีย – ปราสาทคิทซึกิใส่ชุดยูกาตะ – เบปปุ – ออนเซ็น หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – อาบทรายร้อน – ออนเซ็น นั่งรถไฟYUFUIN NOMORI สู่เมืองฮากาตะ –ศาลเจ้าดาไซฟุ ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน – ช้อปปิ้งคาแนล

กำหนดการเดินทาง :
7-12 พฤษภาคม 62 - รับได้ 20

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 53,900.00 บาท /
#24. GOAL JAPAN GRAND ALPS & PINKMOSS 6 วัน 3 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินฮาเนดะ – เมืองคาวาโกเอะ – เมืองทากาซากิ – เจ้าแม่กวนอิม – ออนเซ็น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ – ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น พิ้งค์มอส – พระใหญ่ไดบุทสึ เมืองคามาคุระ – เกาะเอโนะชิมะ ย่านชิบูย่า – โอไดบะ – ไดเวอร์ชิตี้

กำหนดการเดินทาง :
9-14 พฤษภาคม 62 - รับได้ 15

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 50,900.00 บาท /
#23. GOAL JAPAN GRAND TOKYO FLOWER 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินนาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมทุ่งพิ้งค์มอส – ออนเซน+ขาปู เมืองเก่าคาวาโกเอะ – สวนดอกไม้อาชิคางะ ชมวิสทีเรีย – ออนเซ็น ศาลเจ้าโทโชคุ – สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ แลนด์ ไม่มีรถบริการ เดินทางโดยรถไฟ วัดอาซะกุซ่า – อิออน – สนามบินนาริตะ

กำหนดการเดินทาง :
17-22 เมษายน 62 - รับได้ 15

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 50,900.00 บาท /
#26. GOAL GRAND HOKKAIDO PINKMOSS FLOWER 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
สนามบินชิโตเสะ – เมืองบิเอะ (ทุ่งดอกเรพซีด) – ไอซ์พาวิลเลียน – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซ – ออนเซ็น สวนทาคิโนอูเอะ (ชมพิ้งค์มอส) – สวนคามิบุเบ็ทสึ (ชม ดอกทิวลิป) – ทะเลสาบอะคัง – หมู่บ้านชาวไอนุ – ออนเซ็น สวนโทคาจิ – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – กล่องดนตรี – มิตซุยเอ้าท์เล็ต

กำหนดการเดินทาง :
16-21 พฤษภาคม 62 - รับได้ 15
23-28 พฤษภาคม 62 - รับได้ 15

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 55,900.00 บาท /
 
Page 1 | 

 

428/35 Habitia Motif, PanyaIntra Rd., Samwatawantok, Klongsamwa, Bangkok, Thailand 10150


 สอบถามข้อมูลโทร : 66-2-171-1383-4 / 088-824-2391

 
เว็บสำเร็จรูป
×