ผู้ชม
วันนี้ 23
เมื่อวาน 39
ทั้งหมด 46,565
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 23
เมื่อวาน 39
ทั้งหมด 79,961
#13. GOAL JAPAN WISTERIA KYUSHU HIROSHIMA 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
ศาลเจ้าดาไซฟุ – ชมดอกวิสทีเรีย คาวาจิ ฟูจิ – คิตะคิวชู - ออนเซ็น ศาลเจ้าโมโตะโนซุมิ อนาริ - สะพานคินไตเคียว -อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ - ปราสาทฮิโรชิม่า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เกาะมิยาจิม่า – อิทสึคุชิม่า –ชมดอกพิงค์มอส – คลองคุราชิกิ-ปราสาทฮิเมจิ –โกเบ พอร์ตทาวเวอร์ -ฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

กำหนดการเดินทาง :
24-29 เมษายน 2563
26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 59,900.00 บาท /
#14. GOAL JAPAN HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – ลานสกี และกิจกรรมฤดูหนาวที่ คิโรโระ สกีรีสอร์ท -ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน - เมืองฮาโกดาเตะ– ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ-ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฮาโกดะเตะ -ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – โนโบริเบ็ทสึ – จิโคคุดานิ เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งอิออน ตลาดปลาโจไก - โรงงานช้อคโกแลต – โอโดริพาร์ค – หอนาฬิกา – อาคารที่ทำการัฐสภาเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

กำหนดการเดินทาง :
25-30 มีนาคม 2563
3-8 เมษายน 2563

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 59,900.00 บาท /
#15. GOAL JAPAN SKI KANSAI TAKAYAMA 6 วัน 3 คืน
สายการบินไทย BY TG
สโนว์พาร์ค (เล่นสกี) – ทาคายาม่า – ซานมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – คานาซาว่า สวนเคนโระคุเอ็น – เรือนน้ำชาตะวันออกฮิกาชิ ชายะ – ฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบะ โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าคิฟุเนะ จินจะ – วัดคิโยมิสึ - นาบานาโนะซาโตะ ชมเทศกาลไฟกลางคืน – สนามบินนาโกย่า

กำหนดการเดินทาง :
19-24 มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 53,900.00 บาท /
#16. GOAL JAPAN HOKKAIDO HAKODATE FIN&FUN 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – ลานสกี และกิจกรรมฤดูหนาวที่ คิโรโระ สกีรีสอร์ท -ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน – เมืองฮาโกดาเตะ ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฮาโกดะเตะ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ– โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมุระ - จิโคคุดานิ ซัปโปโร – ตลาดปลาโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โอโดริพาร์ค – หอนาฬิกา – อาคารที่ทำการัฐสภาเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

กำหนดการเดินทาง :
14-19 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 69,900.00 บาท /
#17. GOAL JAPAN ALPS PERFECT REROUTE 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG
โตเกียว - ศาลเจ้าเนซุ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ถ่ายรูป) – ปราสาททาโคโตะ (ชมซากุระ) – ปราสาทมัตสึโมโต้ เจแปน แอลป์ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนซานมาจิ ซูจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

กำหนดการเดินทาง :
12-17 เมษายน 2563
13-18 เมษายน 2563

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 69,900.00 บาท /
#18. GOAL JAPAN SAKURA FLOWER TOHOKU NIKKO 6 วัน 5 คืน
สายการบินไทย TG
สนามบินนาริตะ –สวนฮิตาชิ ซีไซท์ พาร์ค – เซนได – สวนนิชิ (ชมซากุระ) ช้อปปิ้งอิจิบังโจ ศาลเจ้าชิโอกามะ – กินซัน ออนเซ็น – ทะเลสาบ 5 สี โกชิกิ นูมะ ฟุคุชิมะ ปราสาทซึรุงะ – นิกโก้ – น้ำตกเคง่อน – ทะเลสาบซูเซนจิ – คินูกาว่า ออนเซ็น สวนอาชิคางะ – ไซตามะ – สวนคุมากายะซากุระซึซึมิ- โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ

กำหนดการเดินทาง :
12-17 เมษายน 2563
13-18 เมษายน 2563
14-19 เมษายน 2563

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 73,900.00 บาท /
#41. GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO KOYO 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย BY TG
สนามบินชิโตเซ่ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินพระพุทธเจ้า – ทาคิโนะพาร์ค – เมืองโจซังเค ชมใบไม้เปลี่ยนสี เขื่อนโฮเฮเคียว – เก็บผลไม้ – เดินเล่นชมเมืองโจซังเค – ออนเซ็นแช่เท้า ** หลังรับประทานอาหารนำท่านชมโชว์แสดงไฟที่ สะพานฟุตามิ นั่งกระเช้าชมภูเขาโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซัปโปโร ตลาดปลานิโจ – ร้านมือสอง – มิตซุยเอ้าท์เล็ต

กำหนดการเดินทาง :
8-13 ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 59,900.00 บาท /
#42. GOAL JAPAN GRAND KYOTO KUROBE TOKYO 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย BY TG
สนามบินคันไซ – อาราชิยาม่า(แต่งชุดกิโมโน) – สะพานโทเก็ตสึ – ป่าไผ่ – ออนเซ็น สวนผลไม้ – ตลาดปลาโอมิโจ – สวนเค็นโระคุเอ็น – ออนเซ็น เปิดประสบการณ์กับการนั่งรถไฟชมเขื่อนคุโรเบะ โดย KUROBE GORGE RAILWAY นั่งกระเช้าชินโฮตากะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ออนเซ็น+ขาปู ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ – สนามบินฮาเนดะ

กำหนดการเดินทาง :
11-17 ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 65,900.00 บาท /
#43. GOAL JAPAN GRAND UNSEEN TOHOKU AUTUMN 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย BY TG
สนามบินฮาเนดะ – พระใหญ่อูชิคุ ไดบุทสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) – ซากปราสาทโอบะ นั่งรถไฟชินกันเซ็น สู่เมืองอาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์เนบูตะ ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ปราสาทฮิโรซากิ – สวนแอปเปิ้ล ตลาดเช้าอาโอโมริ – ลำธารโออิราเซะ – ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะ – เส้นทางฮาจิมันไต วัดชูซอนจิ– หุบเขานารูโกะ – อ่าวมัตสึชิม่า – เมืองเซนได ทะเลสาบโกชิกินุมะ – ศาลเจ้าโทโชคุ – ช้อปปิ้งชินจุกุ

กำหนดการเดินทาง : 17-23 ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 69,900.00 บาท /
#45. GOAL JAPAN GRAND HILIGHT TOKYO KOYO 6 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย BY TG
สนามบินฮาเนดะ – ภูเขาไฟฟูจิ – เจดีย์ชูเรโตะ – นั่งกระเช้าคาชิคาชิ – ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ เกาะเอโนชิมะ – หลวงพ่อโตคามาคุระ – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ **ไม่มีรถบริการ เดินทางโดยรถไฟ** สวนฮิตาชิ ซีไซต์ปาร์ค – สวนผลไม้ – ย่านโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ

กำหนดการเดินทาง :
22-27 ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น / ท่าน : 50,900.00 บาท /
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 

 

428/35 Habitia Motif, PanyaIntra Rd., Samwatawantok, Klongsamwa, Bangkok, Thailand 10150


 สอบถามข้อมูลโทร : 66-2-171-1383-4 / 088-824-2391

 
เว็บสำเร็จรูป
×