ผู้ชม
วันนี้ 36
เมื่อวาน 35
ทั้งหมด 35,640
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 36
เมื่อวาน 36
ทั้งหมด 53,821
#12 GRAND KOYO 6 วัน 3 คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ / JL
สนามบินนาโงย่า – เมืองโอบาระ (ชมซากุระ) – โครังเคย์ วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อิสระช้อปปิ้ง (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน) ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางตลอดวัน - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – ห้างอิออน

เดินทาง : 14-19 พฤศจิกายน 2560

เริ่มต้น/ท่าน : 39,900.00 ฿ /
#13. GOAL HOKKAIDO SNOW ICE BREAKERS DRIFT ICE WALK 7 วัน 4 คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ / JL
สนามบินฮาเนดะ – นั่งเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินชิโตเซ่ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า – ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ-ลานสกีฟุราโน่ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – ถ้ำน้ำแข็งไอซ์พาวิเลียน – ออนเซ็น - น้ำตกริวเซ – น้ำตกงิงงะ –พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – ออนเซ็น-เมืองชิเรโตโกะ – กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง - ทะเลสาบชิเรโตโกะ – ห้างอิออน – นั่งเครื่องบินภายในประเทศสู่ สนามบินฮาเนดะ โตเกียว

เดินทาง : 13-19 กุมภาพันธ์ 2561

เริ่มต้น/ท่าน : 69,900.00 ฿ /
#14. GOAL JAPAN HOKKAIDO SNOW FESTIVAL & ICEBREAKER 7 วัน 4 คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ / JL
สนามบินฮาเนดะ – นั่งเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินคุชิโระ – อุทยานแห่งชาติคุชิโระชิสึเงน – ทะเลสาบอะกัง – พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ – ออนเซ็น ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – น้ำตกริวเซ – น้ำตกงิงงะ – ถ้ำน้ำแข็งไอซ์พาวิลเลียน – โซอุนเคียว-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – ลานสกีฟุราโน่ – นิงเกิ้ลเทอเร-(NINGLE TERRACE) – เมืองซัปโปโร-อิสระช้อปปิ้งในซัปโปโร หรือ เทศกาลหิมะซัปโปโร (SAPPORO SNOW FESTIVAL2018) เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – มิตซุย เอ้าท์เล็ท มอลล์ – สนามบินชิโตเซ่ - นั่งเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินฮาเนดะ โตเกียว

เดินทาง : 1-7 กุมภาพันธ์ 2561

เริ่มต้น/ท่าน : 65,900.00 ฿ /
#15. GOAL JAPAN KOYO ILLUMINATION COOL ROUTE A 6 วัน 3 คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ / JL
สนามบินนาโงย่า – เมืองโอบาระ (ชมซากุระ) – โครังเคย์ – ชมเทศกาลไฟนาบาโนะชาโตะ -Hamamatsu Fruit Park เก็บผลไม้ – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูชิโกะ – ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์ใบไม้แดง Maple Corridor ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เมืองโตเกียว – ถนนสายต้นแปะก๊วย – อิสระช้อปปิ้งชินจุกุ - วัดอาซะกุซ่า – MITSUI OUTLET – โอไดบะ ช้อปปิ้ง – สนามบินฮาเนดะ

เดินทาง : 23-28 พฤศจิกายน 2560

เริ่มต้น/ท่าน : 45,900.00 ฿ /
#16. GOAL PREMIUM JAPAN SKI TOKYO 6 DAYS 4 NTS
สายการบิน เจแปนแอร์ไลน์
สนามบินนาริตะ – เมืองคาวาโกเอะ – วัดดารุมะจิ – สวนโอนิโอซิดาซิ – เมืองคารุยซาว่า – ออนเซ็น ลานสกีคารุยซาว่า สโนว์ พาร์ค – สวนผลไม้ – หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ – ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โอชิโนะฮักไก – ชมเทศกาลไฟประดับ TOKYO GERMAN VILLAGE อิสระช้อปปิ้ง –ห้างอิออน

เดินทาง : 20-25 ธันวาคม 2560

เริ่มต้น/ท่าน : 59,900.00 ฿ /
#33. GOAL JAPAN SKI TOKYO – TAKAYAMA ILLUMINATION 6 วัน 4 คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ / JL (น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.)
โตเกียว - วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ลานสกีฟูจิเทน (นั่งเลื่อนกระดานหิมะฟรี) – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโงย่า – ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ชาโตะ - ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ห้างอิออน

เดินทาง : กำหนดการเดินทาง
6-11 (วันรัฐธรรมนูญ)
20-25 (วันคริสต์มาส) ธันวาคม 2560

เริ่มต้น/ท่าน : 45,900.00 ฿ /
#34. GOAL JAPAN SKI ILLUMINATION TOKYO HIZ 5 วัน 3 คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ / JL (น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.)
นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถโค้ช) – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - ลานสกี - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก – ชมเทศกาลประดับไฟกลางคืน – โตเกียว โตเกียว - วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ - โอไดบะ

เดินทาง : กำหนดการเดินทาง
14-18 ธันวาคม 2560

เริ่มต้น/ท่าน : 40,900.00 ฿ /
#35. GOAL JAPAN SKI ILLUMINATION TOKYO HITZ NEW YEAR 5 วัน 3 คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ / JL (น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.)
นาริตะ - หุบเขาโอวาคุดานิ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ลานสกี - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก – ชมเทศกาลประดับไฟกลางคืน วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ - โอไดบะ

เดินทาง : กำหนดการเดินทาง
29 ธันวาคม – 2 มกราคม 2561 (วันปีใหม่)

เริ่มต้น/ท่าน : 49,900.00 ฿ /
#36. GOAL JAPAN SKI ILLUMINATION NIKKO TOKYO NEW YEAR 6 วัน 4 คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ / JL (น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.)
นาริตะ – นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคง่อน - ทะเลสาบซูเซนจิ สวนผลไม้ – คารุยซาว่า – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เลต – ลานสกีคารุยซาว่า สโนว์ พาร์ค วัดโชรินซัง ดารุมะจิ - เมืองเก่าเอโดะคาวาโกเอะ – โตเกียว - โอไดบะ โตเกียว - วัดอาซากุซะ – อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ – ชมเทศกาลไฟประดับ TOKYO GERMAN VILLAGE – นาริตะ

เดินทาง : กำหนดการเดินทาง
30 ธันวาคม – 4 มกราคม 2561 (วันปีใหม่)

เริ่มต้น/ท่าน : 59,900.00 ฿ /
#38. GOAL JAPAN KANAZAWA KANSAI WOW 6 วัน 3 คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ / JL (น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.)
สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาวะ - สวนเคนโระคุเอ็น – อาวาระ ออนเซ็น - สวนผลไม้ – หน้าผาโทจินโบ – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ไทชา – โอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - นารา - วัดโทไดจิ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – อิออน - ริงกุ เอาท์เลต

เดินทาง : กำหนดการเดินทาง
2-7 ธันวาคม 2560 (วันพ่อ)

เริ่มต้น/ท่าน : 42,900.00 ฿ /
Page 1 |  2 |  3 |  4 | 

 

316/11 Merit Place, Soi Latphrao 87, Yaek 10, Latphrao Rd., Klongchaokhunsing, Wangthonglang, Bangkok, Thailand. 10310.

 สอบถามข้อมูลโทร : (+66) 88-8242391 

 
   เทปปิดกล่อง   อบรมการเจรจาต่อรอง   ผ้าม่านราคาถูก   โรงเรียนเสริมสวย   มุ้งลวดจีบ  
เว็บสำเร็จรูป
×